Tandprotese

Hvad er en tandprotese?

Ordet protese stammer fra det græske ord prosthesis, der betyder ‘en tilføjelse’. En tandprotese er en konstruktion til erstatning af manglende eller defekte legemsdele. Når vi taler om tandproteser, tænker vi altid på en aftagelig erstatning for en eller flere tænder. Det vil sige, at du selv kan selv tage tandprotesen ud, når du ønsker det.

I modsætning til en ikke aftagelig protetisk erstatning, som for eksempel en krone eller en bro, der sidder fast på tænderne, kan du tage en protese ud og rengøre den. Tandproteser kaldes også forlorne tænder.

En god oplevelse

Vi vil gerne informere vores patienter om behandlingen forud, for det giver den mest trygge oplevelse. Herunder kan du læse mere om tandproteser.

Valg af tandprotese

Der findes forskellige tandproteser, der er individuelt tilpasset den enkelte patients behov. 

Dækprotese

  • En helprotese kan hvile oven på naturlige tandrødder og eventuelt sidde fast på dem med nogle små tryklåse. Det kaldes en dæk- eller hybridprotese.

Delproteser

  • En protese, som erstatter nogle tænder, kaldes for en delprotese. Hvis protesen er fremstillet på basis af et metalskelet, der sidder fast på de resterende tænder ved hjælp af bøjler, hedder den en unitor.
  • En smileprotese er en delprotese, der som regel erstatter en eller to tænder fortil. De er typisk mistet ved fald eller slag. Mens man venter på, at kæbebenet skal hele, så den endelige rekonstruktion kan laves, indsættes smileprotesen som en midlertidig kosmetisk løsning.
  • Hvis man foretrækker at sætte smileprotesen fast, kan den limes til nabotænderne. Det kaldes for en ætsebro. Det hedder den, fordi tandoverfladen på nabotænderne behandles kortvarigt med syre for at gøre overfladen ru, så limen binder bedre.
  • Hvis en protese indsættes samme dag, tænderne trækkes ud, kalder man det en immediatprotese (fra engelsk immediate, som betyder straks). Efter cirka tre måneders forløb skal protesen omstilles til en endelig protese, når gummen er helet og dermed skrumpet på plads.

Hvordan fremstilles tandproteser?

Uanset om der er tale om hele proteser eller delproteser, bliver de fremstillet på stort set samme måde. Proteser fremstilles hos kliniske tandteknikere og tandlæger. Når gummen er helet efter tandudtrækning, tages der først et aftryk af begge kæber og ud fra det støbes gipsmodeller.

Modellerne indsættes i en såkaldt artikulator. Det er en kunstig kæbe med kæbeled. Her kan det naturlige sammenbid, kæbernes naturlige indbyrdes stilling og tyggebevægelserne efterlignes.
Nu sættes de kunstige tænder op i voks, inden vokstænderne prøves i munden på patienten. Hvis de ikke passer, er det relativt nemt at lave biddet om i denne fase. Passer de, fremstilles de endelige proteser, som tilpasses i munden. Det kan godt kræve nogle besøg på klinikken, før det hele passer.

Hvad laves protese til tænder af?

Selve basismaterialet i en tandprotese er hyppigst akryl, som er et hårdt plastmateriale (polymerisat). Farven er lyserød for at give samme farve som tandkødet, men man kan også få klar akryl. Akrylet kan males på forsiden for at efterligne for eksempel små blodkar. Det kan gøres så godt, at det er svært at skelne tandprotesen fra det naturlige væv, selv når man er tæt på.

Tænderne i protesen er fremstillet af akryl. Du kan være med til at bestemme, hvordan de skal se ud. Der kan for eksempel påsættes små guldindlæg eller guldkroner. På den måde kan tandprotesen skabe en illusion, der fuldstændig minder om de gamle tænder. Du kan altså komme til at ligne dig selv.

Er du allergisk over for akryl?

Teoretisk set kan du blive allergisk over for akryl. I så fald har du mulighed for at erstatte akryl med materialet polykarbonat.

Metalskelettet i en unitor består af en kromkoboltstål legering. Det støbes hos en tekniker. Også her er der risiko for en overfølsom reaktion. Men risikoen er meget lille. Kromkoboltstål legeringen kan på dækkes med et lag af titanium. Det mindsker risikoen for en allergisk reaktion.

Hvordan er det at have tandprotese?

Masser af mennesker lever lykkeligt og godt med deres tandproteser. Selvom en tandprotese teknisk er fremstillet korrekt, har nogle mennesker svært ved at acceptere tandproteser. Det kan skyldes psykiske årsager eller blot tanken om et fremmedlegeme i munden.
Andre har meget sarte og følsomme slimhinder og har svært ved fysisk at tolerere tandproteser. Nogle mennesker kan leve fint med 40-50 år gamle proteser – ofte kaldet forlorne tænder – der egentlig slet ikke passer til gummerne mere. De har langsomt vænnet sig til de små stadige forandringer, som sker i munden.

Som protesebærer er det meget vigtigt at overholde visse regler, for at få det optimale ud af tandproteserne. Såvel mundhule som proteser skal holdes rene. Hvis tandproteserne ikke holdes rene, kommer der meget hurtigt svampeinfektion. Det giver en sviende og brændende fornemmelse.

Jævnlig kontrol af tandprotesen

Det er vigtigt at gå til en klinisk tandtekniker eller besøge Bering Hus Tandlægerne med jævne mellemrum for at få tandproteserne kontrolleret.
Munden ændrer sig hele tiden. Proteserne skal derfor af og til underfores eller beslibes, så de passer på slimhinden. På den måde undgår du skader på gummen.

Det naturlige svind af gummen

Hos alle mennesker, som mister tænderne, sker der et naturligt svind (atrofi) af gummen. Hos nogle går det hurtigt. Hos andre går det langsomt. Et stort svind af gummen betyder naturligvis besvær med at fastholde, styre og spise med tandproteserne.

Selvom der er fremstillet proteser efter alle kunstens regler, kan de alligevel ikke altid fungere. Det er i sådanne situationer, at man i dag kan hjælpe disse ulykkelige mennesker med implantatstøttede proteser.

Her finder du vores priser på tandproteser. 

Book tid til behandling

Sunde tænder giver et flot smil.
Book en tid til behandling ved at trykke på den by hvor du holder til.
bubble