Rodbehandling af tand

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden (caries) når igennem tandbenet og helt ind til nerven (pulpa). Så kan bakterier trænge ind og give betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden.

Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at din tandlæge rodbehandler tanden. 

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden. Fyldningen ligger derfor tæt på nerven.

En rodbehandling er også nødvendigt, hvis tanden har været udsat for et slag (traume). I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde. Bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

En rodbehandling fjerner tandens nerve

Det er bakterier og deres affaldsstoffer, som giver en kronisk betændelse i tandnerven. En rodbehandling og fjernelse af tandnerven kan derfor være nødvendig. Ellers vil bakteriernes affaldsstoffer brede sig ud af tanden og udvikle rodspidsbetændelse.

Har betændelse spredt sig til en rodspidsbetændelse, kan tanden fortsat godt reddes med en rodbehandling. Prognosen er bare lidt dårligere. En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne enten:

  • en levende nerve,
  • en betændt nerve,
  • en død, bakteriefyldt nerve.

Symptomer på nervebetændelse og rodspidsbetændelse

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad. Smerten opfattes forskelligt fra person til person. Tandpine kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen, eller den kan opfattes som hovedpine. Det kan derfor være vanskeligt at finde den syge tand.

En nervebetændelse giver typisk smerte ved kulde og varme.

En rodspidsbetændelse derimod giver oftest intet eller kun ringe ubehag. Tanden er måske lidt øm, når man tygger. Tanden kan også skifte farve. En rodbetændelse kan ses på et røntgenbillede. Det kan en nervebetændelse ikke. En rodbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld. Måske får du også feber.

Pencillin erstatter ikke rodbehandling

Hvis en tandbehandling ikke umiddelbart kan iværksættes, kan det være nødvendigt at supplere med noget smertestillende medicin samt antibiotika (penicillin eller andet). Antibiotika fjerner ikke en død bakteriefyldt tandnerve. Det er derfor vigtigt at forstå, at penicillin ikke erstatter en egentlig rodbehandling.

Da tandnerven for det meste er levende ved behandlingens begyndelse, lægger vi altid en lokalbedøvelse. Herefter er behandlingen stort set smertefri.

Hvad er en rodbehandling?

En rodbehandling er tandlægens metode til at behandle en nerve- eller rodbetændelse. Vi kan ikke give garantier for, at behandlingen altid lykkes eller for, at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen. Afhængigt af tandens tilstand og hvilken behandlingsmetode, vi bruger, lykkes den optimalt udførte rodbehandling i 80 til 95 % af tilfældene. Mislykkes rodbehandlingen, er der mulighed for at fjerne resten af betændelsen ved tandens rodspids med en rodspidsoperation.

Hvordan udføres en rodbehandling?

Når vi begynder på en en rodbehandling, borer tandlægen et hul i tanden for at komme ind til nerven i rodkanalen. En af måderne, vi sikrer et godt resultat af behandlingen, er at hindre, at nye bakterier kommer ned i rodkanalen under behandlingen. Derfor beskytter vi tanden med en lille dug.

Længden af roden fastlægges ved hjælp af et røntgenbillede eller elektronisk måleudstyr. Tandlægen fjerner nerven og bakterierne og renser ud med rodfile til den ønskede dybde og størrelse.

En rodbehandling kan kræve flere behandlinger

Ved en rodspidsbetændelse skal rodkanalen desinficeres yderligere. Det er derfor almindeligt, at din tandlæge desinficerer rodkanalen i en længere periode. Det betyder, at rodbehandlingen ikke altid kan gøres færdig på ét besøg.

Mellem besøgene er rodkanalen midlertidigt fyldt op. Når tandlægen skønner, at rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes rodkanalen op med et plastisk rodfyldningsmateriale og rodfyldningscement. Det sikrer, at der ikke kommer nye bakterier ind i rodkanalen. På et røntgenbillede kan tandlægen kontrollere, om rodfyldningen er tilfredsstillende – det vil sige, at rodfyldningen lukker rodkanalen tæt af.

Vanskeligheder ved rodbehandling

I sjældne tilfælde er rodkanalen snævret ind. Det ses for eksempel hos ældre personer, hvis tanden har været behandlet gentagne gange, eller hvis der har været betændelse i nerven. En snæver eller vanskeligt tilgængelig rodkanal øger risikoen for, at rodfilen knækker i kanalen under behandlingen.

Ligeledes kan der ved vanskeligt tilgængelige rodkanaler være risiko for, at rodfilen går ud igennem siden af roden. Dette kan på længere sigt medføre problemer med tanden.

Efter rodbehandlingen

Nogle patienter kan undertiden opleve lette, forbigående smerter et par dage efter rodbehandlingen hos tandlægen. Bliver du ved at have smerter, eller bliver de værre, skal du kontakte os.

En rodbehandling er en kompliceret behandling, som blandt andet er afhængig af, hvordan naturen har udformet den enkelte tandrod. Så man vil af og til komme ud for, at det bliver nødvendigt med en fornyet rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling.

Problemer efter rodbehandling

Ved en rodbehandling er tandlægen nødt til at fjerne meget af tandemaljen for at kunne komme ned i rodkanalerne. Derfor er der som regel ikke ret meget tand tilbage efter behandlingen. Den manglende tandemalje kan erstattes på forskellig måde. Hvis rodbehandlingen er gået som forventet, kan tanden med det samme forsynes med en endelig erstatning for den mistede tandsubstans.

Er der tvivl om rodbehandlingens prognose, kan tandlægen forsyne tanden med en mellemløsning hér og nu. Efter en observationsperiode på ét år tages et røntgenbillede. Det viser, om rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen lykkedes, kan den endelige behandling udføres.

En krone kan blive nødvendig efter rodbehandling

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde over for tryk, som en tand der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun én udvej, og det er at trække tanden ud.

Hvis tanden er meget svækket efter rodbehandlingen, vil tandlægen derfor ofte anbefale, at den rodbehandlede tand forsynes med en krone. Så er risikoen for, at tanden flækker nemlig meget lille. Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde.

Når rodbehandling ikke er muligt

I visse tilfælde kan man ikke udføre en normal rodbehandling. Det kan blandt andet skyldes, at rodkanalen er så snæver, at tandlægen ikke kan komme til at rense den med sine instrumenter. Også i disse tilfælde bliver det nødvendigt at fjerne betændelsen med en operation hos Bering Hus Implantat & Kæbekirurgisk Klinik i Horsens. Operation af rodspidsbetændelser har afhængig af situationen en succesrate på mellem 60 og 90%.

Vidste du, at ...

... vi gør alt for, at et besøg hos os er smertefrit?

Book tid til behandling

Sunde tænder giver et flot smil.
Book en tid til behandling ved at trykke på den by hvor du holder til.
bubble