Prisliste

Tandbehandlinger

Plastfyldning i lille kindtand 2 flader kr.                   895,00
Plastfyldning i lille kindtand 3 flader               kr.                   1082,00
Plastfyldning i lille kindtand 4 flader               kr.                 1.215,00
Plastfyldning i stor kindtand 2 flader               kr.                    895,00
Plastfyldning i stor kindtand 3 flader               kr.                 1.279,00
Plastfyldning i stor kindtand 4 flader               kr.                 1.468,00
Plastkrone i lille kindtand               kr.                 1.752,00
Plastkrone i stor kindtand               kr.                 2.117,00
Simpel tandudtrækning               kr.                    324,00
Bedøvelse          Fra kr.                    283,00

Rodbehandlinger

Rodbehandling af én rodkanal          Fra kr.                 1.100,00
Rodbehandling af flg. Kanaler               kr.                    550,00
Behandlingsbesøg udover 2               kr.                    325,00

Operationer

Fjernelse af visdomstand          Fra kr.                 2098,00
Fjernelse af cyste, rodspids o.lign.          Fra kr.                 2152,00
Kompliceret tandudtrækning               kr.                    881,00

Implantater

Enkelt krone på implantat          Fra kr.               15.500,00
Midlertidig tand ifb. med implantat          Fra kr.                 2.765,00
Hvis du får indsat mere end ét implantat giver vi rabat på̊ de efterfølgende implantater. Sygesikringen Danmark giver tilskud til implantatbehandlinger.
Faktisk kan du få op til kr. 8.000,- pr. implantatkrone.
Du får et overslag, hvor din samlede pris fremgår, samt hvor meget du kan forvente at få fra Sygesikringen Danmark.

Proteser

Hel overkæbe protese          Fra kr.                 8314,00
Hel underkæbe protese               kr.                 8714,00
Delprotese med støbt stål (Unitor)               kr.                 9.750,00

Tandblegninger

Blegning på klinikken, over- og underkæbe          Fra kr.                 2.300,00
Blegning hjemme, over- og underkæbe               kr.                 2.100,00
Ekstra blegegel               kr.                    422,00

Øvrige priser

Bideskinne / med skjold          Fra kr.                 3.600,00
Snorkeskinne               kr.                 3.400,00
Kosmetisk tandretning, over– eller undermund               kr.               14.000,00
Kosmetisk tandretning over– og undermund               kr.               22.000,00
 Du får et overslag, hvor prisen fremgår, og hvor meget du kan forvente at få fra Sygesikringen Danmark.

Recept-honorar

På grund af øgede udgifter til receptudskrivning via det Fælles MedicinKort ( recept-server), ser vi os nødsaget til at opkræve et honorar for udskrivning af recepter.

Siden 15. november 2015 er det lovpligtigt at udskrive recepter digitalt, og vi er derfor blevet pålagt øgede udgifter til bl.a. administrering af den fælles recept-server.